Zasada Działania Systemu XSM Medyk

Archiwizacja z wykorzystaniem skanerów i urządzeń MFP z panelem dotykowym

Aby przekształcić do postaci cyfrowej i zarchiwizować określony rodzaj dokumentacji pracownik kładzie dokumenty na automatycznym podajniku urządzenia, wybiera stosowny do skanowanych typów dokumentów szablon przetwarzania a następnie postępuje według wskazówek wyświetlanych na ekranie dotykowym urządzena.


Archiwizacja dokumentacji za pomocą urządzeń bez panela dotykowego

System XSM Medyk umożliwia archiwizację dokumentacji za pomocą skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych bez obsługiwanego przez XMS Medyk ekranu dotykowego. Elementem rozwiązania umożliwiającym wykorzystanie tego typu urządzeń jest dostępny przez przeglądarkę internetową moduł Skan Organizer. Proces archiwizacji dokumentów za pośrednictwem modułu Scan Organizer jest analogiczny jak w przypadku gdy do skanowania wykorzystane są urządzenia z panelem dotykowym z tą różnicą, że w tym przypadku funkcję panela sterującego przetwarzaniem różnych typów dokumentów przejmuje komputer, do którego podłączony jest skaner. Praca odbywa się na już zeskanowanych obrazach dokumentów. Zeskanowane i widoczne w oknie aplikacji obrazy dokumentów są odpowiednio przydzielane przez pracownika metodą Przeciągnij i Upuść do odpowiedniego szablonu a następnie automatycznie przetwarzane przez system.