Przykłady zastosowań XSM Medyk
Przykładowy schemat digitalizacji Oświadczeń Pacjenta

System XSM Medyk umożliwia szybkie skanowanie dokumentacji wewnętrznej wytworzonej bezpośrednio w systemie HIS placówki m.in. takiej jak oświadczenia pacjentów, zgody na leczenie i wykonanie poszczególnych zabiegów.
Proces skanowania tego rodzaju dokumentacji realizowany jest w pełni automatycznie. System XSM Medyk samoczynnie pobiera dane z kodów 1D, 2D umieszczonych na dokumentach lub odczytuje je bezpośrednio z treści dokumentu za pomocą wbudowanego silnika OCR ABBYY. Odczytane z dokumentów wartości są porównywane z danymi zawartymi w słownikach systemu HIS, a po ich poprawnej walidacji dokumenty są rejestrowane w systemie EDM.

 

Wykorzystując podajniki urządzeń system XSM Medyk umożliwia jednoczesne skanowanie dokumentacji wielu pacjentów. Zeskanowane dokumenty zostają automatycznie podzielone, zindeksowane i zarejestrowane w bazie danych Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.  Zapisane w bazie EDM dokumenty posiadają odpowiednią nazwę określającą typ dokumentu, są przypisane do przyjmującego oddziału/jednostki organizacyjnej i mogą być one pobierane i wyświetlane za pośrednictwem systemu medycznego AMMS. Dokumenty podczas przetwarzania mogą być zabezpieczone cyfrowym podpisem pracownika medycznego, który tym samym potwierdza zgodność cyfrowego dokumentu z oryginałem.

Przykładowy schemat digitalizacji Teczki Pacjenta

Teczka Pacjenta zawiera dokumentację medyczną z przebiegu całej dotychczasowej hospitalizacji oraz dokumenty dostarczone przez pacjenta takie jak np. wyniki badań wykonanych poza daną placówką. Poniżej przedstawiamy jeden ze sposobów archiwizacji tego typu dokumentów.
Okładka Teczki Pacjenta zostaje oznaczona wygenerowanym z systemu AMMS kodem kreskowym zawierającym dane pacjenta, którego dokumenty zostały zgromadzone w teczce. Proces digitalizacji dokumentacji z teczki polega na zeskanowaniu okładki z kodem kreskowym szablonem „Teczka Pacjenta”, przejściem do odpowiedniego podszablonu i kolejne zeskanowanie poszczególnych typów dokumentów. System XSM Medyk umożliwia również podłączenie do urządzeń skanujących z panelem dotykowym lub do komputera czytnika kodów, dzięki któremu możemy pominąć fizyczne skanowanie okładki teczki. W tym przypadku należy przed skanowaniem odczytać czytnikiem wartość kodu z okładki a następnie przystąpić do skanowania zawartości Teczki Pacjenta.


Podobnie jak w poprzednim przykładzie skany dokumentów są odpowiednio dekretowane danymi pobranymi z systemu medycznego i są dostępne bezpośrednio z AMMS.

Cyfrowa Administracja

XSM Medyk umożliwia połączenie z częścią administracyjno-zarządczą
systemu InfoMedica. Dokumenty administracyjne zapisywanie w InfoMedica traktowane są analogicznie jak w części białej szpitala i po przetworzeniu są natychmiast dostępne dla jego użytkowników. Proces skanowania rozpoczyna się na ekranie dotykowym urządzenia skanującego gdzie użytkownik wybiera odpowiedni szablon skanowania przypisany do danego dokumentu, a następnie postępuje zgodnie z jego wytycznymi. Przetworzone dokumenty są natychmiast dostępne w odpowiednich działach systemu InfoMedica.