W jaki sposób XERREX Scan Manager Medyk usprawnia pracę

Wdrażając rozwiązania XERREX Scan Manager Medyk zyskujemy:

 • Usprawnienie procesu archiwizacji dokumentów
 • Natychmiastowy dostęp do pełnej dokumentacji medycznej z poziomu systemu medycznego AMMS
 • Pełna integracja z systemem AMMS firmy Asseco Poland S.A.
 • Integracja z częścią administracyjno-zarządczą systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.
 • Lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury
 • Uporządkowanie zasad wprowadzania i katalogowania dokumentów
 • Zapewnienie niezmienności treści dzięki zastosowaniu cyfrowego podpisu kwalifikowanego i niekwalifikowanego
 • Elastyczne dopasowanie do potrzeb użytkownika
 • Wyeliminowanie pomyłek związanych z procesem digitalizacji dokumentacji medycznej
 • Automatyczną cyfryzację papierowej dokumentacji medycznej i administracyjnej szpitala
 • Ograniczenie do minimum papierowego obiegu dokumentów
 • Szybkie i intuicyjne wyszukiwanie pacjenta
 • Nagrywanie na nośniki cyfrowe dokumentacji medycznej wraz z wydrukiem raportu
 • Skrócenie do minimum czasu wprowadzania i wydawania dokumentacji medycznej
 • Obniżenie kosztów przechowywania dokumentów
 • Zabezpieczenie dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych
 • Bezpieczeństwo i niezawodność przez bieżące aktualizacje dostosowane do zmieniających się przepisów prawnych