Korzystaj z Innowacyjności Xerrex

XSM Medyk składa się z szeregu modułów realizujących poszczególne zadania związane ze skanowaniem i archiwizacją dokumentów.  Modułowa budowa zapewnia wysoką elastyczność systemu pozwalającą  dostosować rozwiązanie do stosowanej dokumentacji i preferencji poszczególnych grup pracowników placówki medycznej.

Rdzeniem systemu jest moduł serwera XSM, który łączy ze sobą wszystkie elementy systemu, zajmuje się przetwarzaniem dokumentów oraz umieszczaniem ich w odpowiedniej lokalizacji. Zawarte w module serwera komponenty umożliwiają automatyczny odczyt z treści dokumentów metadanych, nakładanie i odczyt kodów jedno i dwu wymiarowych, nakładanie stempli oraz dzielenie dokumentów skanowanych seryjnie. Serwer odpowiada również za weryfikację pod kątem zgodności ze składnią wyrażeń regularnych oraz za przesyłanie powiadomień i ostrzeżeń o błędach w odczycie metadanych lub błędach zapisu plików.

Opis modułów wchodzących w skład systemu Xerrex Scan Manager Medyk:
 
XSM TouchScan
Mechanizm XSM TouchScan umożliwia wyświetlenie na panelach dotykowych urządzeń skanujących indywidualnego dla każdego użytkownika zestawu szablonów skanowania, powiązanego z typem obsługiwanej przez niego dokumentacji. Szablony prowadzą użytkownika po całym procesie skanowania oraz uniemożliwiają błędne lub niekompletne opisanie dokumentu. Poszczególne szablony przygotowane w module administratora są tak skonfigurowane, aby dokumenty były skanowane zawsze w taki sam sposób i zawierały komplet informacji indeksujących.
 
Scan Organizer
Moduł Skan Organizer umożliwia archiwizację dokumentów za pomocą skanerów nabiurkowych bez panelu dotykowego oraz dokumentacji w postaci cyfrowej. Dokumenty dostarczone do serwera aplikacji XSM Medyk poprzez moduł Scan Organizer przetwarzane są za pomocą tych samych mechanizmów, z jakich korzystają urządzenia skanujące z panelem dotykowym.
 
Kompletacja Dokumentów
Moduł umożliwia bieżące uzupełnianie brakującej dokumentacji pacjenta. Zlecenie tworzy lekarz w sytuacji braku niezbędnych dokumentów w systemie EDM a będących w formie papierowej.
 
Nadzór i Weryfikacja
Moduł Nadzoru i Weryfikacji zabezpiecza bazę danych EDM przed wprowadzeniem do niej błędnych lub niekompletnych danych. Dokument, który nie spełnia założonych kryteriów archiwizacji oczekuje na weryfikację przez użytkownika. Dopiero po potwierdzeniu poprawności skanowania i odczytu danych jest wysyłany zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Moduł umożliwia uzupełnienie oraz poprawienie błędnie odczytanych lub przetworzonych danych.
 
Podpis Cyfrowy
Skanowane za pośrednictwem systemu XERREX Scan Manager Medyk dokumenty przed zapisem w docelowej lokalizacji mogą zostać opatrzone podpisem cyfrowym. Podpis realizowany jest za pośrednictwem certyfikatu powiązanego z osobą skanującą, która potwierdza jednocześnie zgodność postaci elektronicznej z oryginałem. Dokumenty mogą być sygnowane zarówno podpisami niekwalifikowanymi jak i kwalifikowanymi. System XSM Medyk umożliwia obsługę certyfikatów: CERTUM, KIR, SIGILLUM, MOBICERT, CENCERT.
 
Archiwum
Moduł Archiwum jest dodatkowym narzędziem obsługującym dokumenty części administracyjnej szpitala. Moduł może być również wykorzystywany, jako dodatkowe archiwum dokumentacji medycznej przechowywanej poza bazą systemu medycznego szpitala. Dzięki zaawansowanym filtrom przeszukiwania uprawnieni użytkownicy mogą błyskawicznie wyświetlić żądany dokument. Moduł archiwum udostępnia funkcję nagrywania dokumentów elektronicznych gdzie użytkownicy po nagraniu na nośnik elektroniczny wcześniej przygotowanego pakietu dokumentów otrzymują automatyczny wydruk raportu nagrania i wydania dokumentacji.
 
Raporty i Statystyki
Narzędzie raportujące ilości zeskanowanych dokumentów przez poszczególnych użytkowników oraz zestawienie błędów i ostrzeżeń skanowania z rozbiciem na poszczególne szablony.