System skanowania i archiwizacji dokumentacji związanej z leasingiem i użytkowaniem pojazdów mechanicznych
System XERREX Scan Manager Leasing został opracowany celem wsparcia automatyzacji procesów skanowania dokumentów ściśle związany z szeroko pojętym obszarem leasing-u pojazdów. Moduł ten dedykowany jest do firm oferującym usługi leasingowe oraz pokrewne np.   System umożliwia sprawną digitalizację dokumentów pojazdów oraz dokumentacji związanej z procesem leasingu pojazdu. Cyfrowe archiwum zabezpiecza firmę przed zdarzeniami losowymi związanymi z utratą dokumentów przechowywanych w postaci papierowej.

XERREX Scan Manager Leasing działa z poziomu panelu dotykowego skanera. Obsługa jest bardzo prosta kolejne kroki są realizowane stopniowo po spełnieniu głównego warunku skanowania system pobiera kluczowe metadane, które są dziedziczone w pozostałych podszablonach. Oprogramowanie zostało zaprojektowane do środowisk biurowych każdego rozmiaru, umożliwia zarówno digitalizowanie dokumentów, faktur, umów jak i zarządzanie nimi.