Co oferuje System
Możliwości 

Praca z systemem XERREX Scan Manager Geodeta zwiększa efektywność działania programu Ośrodek firmy Geobid. Dzięki rozbudowanemu silnikowi OCR precyzyjnie odczytuje dane z dokumentów. System obsługuje i automatycznie podpina operaty oraz dokumenty ZUD, odczytuje kody kreskowe i dwuwymiarowe upraszczając digitalizację dokumentacji geodezyjnej. Osoba skanując operat opisany kodami kreskowymi czy dwuwymiarowymi kładzie operat na automatycznym podajniku urządzenia skanującego i uruchamia skanowanie. Dokumentacja zostaje automatycznie nazwana i podzielona na poszczególne dokumenty. Jeżeli dane nie mogą być automatycznie wykryte ich wartości wpisujemy ręczne na panelu użytkownika SM Geodeta. Istnieje również możliwość opisania skanowanego dokumentu przez stemple tekstowe lub graficzne oraz przez kode kreskowe lub wielowymiarowe. System opisuje również oryginał dokumentu archiwizowanego poprzez nadruk lub naklejenie etykiety.

Jeden operator, wiele urządzeń

Skanowanie operatu składającego się z dokumentów o różnych formatach jest realizowane przez „sesję skanowania”. Użytkownik ma możliwość przerwania skanowania na jednym urządzeniu i kontynuowania go na innym. Umożliwia to jednoczesne przetwarzanie operatu, opisanie poszczególnych jego dokumentów  i podłączenia do programu Ośrodek. Sesję skanowania możemy kontynuować na każdym urządzeniu podłączonym do systemu XERREX Scan Manager Geodeta aż do momentu jej zamknięcia.

Jedno skanowanie, kilka lokalizacji

Dokumentacja geodezyjna może być zapisana w kilku lokalizacjach co pozwala na dodatkowe zabezpieczenie archiwum. Kopia dodatkowa skanowanych dokumentów może być wykonana w dowolnym zasobie sieciowym. Umożliwia to zwiększenie bezpieczeństwa naszych zasobów danych.

Integracja istniejących zasobów

System XERREX Scan Manager Geodeta umożliwia opisywanie i implementowanie dokumentacji elektronicznej z bazą danych systemu "Ośrodek". Dane wczytywane są przez nasz system i przetwarzane zgodnie z założeniami administratora.

Podstawowa funkcjonalność:
 • Automatyczny odczyt metadanych z treści dokumentu
 • Kontrola poprawności odczytu metadanych
 • Odczyt z dokumentów kodów wielowymiarowych i kodów kreskowych (1D, 2d)
 • Nakładanie na dokumenty skanowane kodów 1D, 2D oraz stempli tekstowych i graficznych
 • Nadruk na dokumenty oryginalne kodów 1D, 2D oraz stempli tekstowych i graficznych
 • Automatyczny wydruk stempli i kodów na drukarce etykiet
 • Możliwość automatycznego wydruku etykiety kodu 1D i 2D na drukarce kodów po odczycie wartości kodu z dokumentu
 • Automatyczne nadawanie nazwy zapisywanym plikom
 • Dzielenie dokumentów skanowanych seryjnie
 • Archiwizacja dokumentów w różnych formatach wyjściowych
 • Możliwość wyboru kompresji/rozmiaru plików
 • Potwierdzenia poprawności skanowania
 • Uprawnienia użytkowników przypisywane do dokumentów
 • Wbudowana wyszukiwarka dokumentów
 • Wygładzanie, usuwanie pustych stron
 • Archiwizacja dokumentacji projektów – szablony nadrzędne i podrzędne z dziedziczeniem metadanych z szablonu głównego
 • Zapis metadanych powiązanych z dokumentem, jako plik XML
 • Kompletacja dokumentów – sesje skanowania
 • Możliwość indeksowania i nadawania metadanych dokumentom bezpośrednio na panelu urządzenia wielofunkcyjnego