Xerrex Scan Manager

W ostatnich latach wszystkie gałęzie rynku i instytucji państwowych kładą duży nacisk na digitalizację dokumentów. Wynika to ze zbyt dużych kosztów obsługi tradycyjnego archiwum oraz poświęconego na to czasu. Są to powody, które stały się ideą powstania systemu inteligentnego skanowania XERREX Scan Manager. System w intuicyjny i zautomatyzowany sposób archiwizuje i obsługuje dokumenty przez co znacznie wzrasta efektywność i bezpieczeństwo pracy z dokumentem.

XERREX Scan Manager przekształca dokumenty papierowe na postać elektroniczną, archiwizuje je i udostępnia w wbudowanym archiwum XSM lub w zewnętrznych systemach posiadanych przez klienta. Główne cechy systemu to pełna automatyzacja digitalizacji dokumentu oraz możliwość obsługi i indeksowania dokumentów na ekranie dotykowym urządzeń wielofunkcyjnych. Duży nacisk podczas tworzenia aplikacji położyliśmy na bezpieczeństwo którego składowymi są: poufność, integralność i szybki dostęp do dokumentu. Dzięki temu powstał funkcjonalny system archiwizacji i zarządzania dokumentami spełniający wszystkie obecne normy bezpieczeństwa.

XERREX Scan Manager umożliwia korzystanie z wbudowanego archiwum z elementami WorkFlow. Użytkownik ma do dyspozycji wyszukiwarkę z filtrowaniem dokumentów według metadanych, daty skanowania lub za pomocą własnych filtrów. Dodatkowo w archiwum znajduje się moduł nagrywania i moduł zlecenia skanowania. Moduł nagrywania umożliwia eksportowanie zarchiwizowanych danych na nośnik cyfrowy z równoczesnym wydrukiem raportu. Raport zawiera informacje o osobie nagrywającej, osobie odbierającej i listę wyeksportowanych dokumentów. Moduł zlecenia skanowania umożliwia zlecenie zeskanowania odpowiedniej dokumentacji pracownikowi archiwum. Zlecenie skanowania posiada status, który jest zmieniany po wykonanej pracy. 

System XERREX Scan Manager posiada intuicyjny panel administracyjny, na którym tworzone są szablony dokumentów oraz konfigurowane ustawienia użytkowników i urządzeń. Administrator ma możliwość dowolnej konfiguracji ustawień szablonów - może określać miejsca wyszukiwania metadanych, tworzyć własne maski z wyrażeń regularnych lub określać miejsce nałożenia stempli, kodów 1D,2D na dokument. Wszystkie narzędzia personalizujące znajdują się w jednym miejscu. Panel administracyjny ze względu na zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa wyposażony jest w dziennik działania użytkowników i panel zarządzania błędnie przetworzonymi dokumentami.

XERREX Scan Manager jest to idealne rozwiązanie do digitalizacji dokumentów. Wszystkie jego atuty i ciągły rozwój systemu z wykorzystaniem najnowszych technologii daje nam czołowe miejsce w dziedzinie digitalizacji dokumentów i pewność sprostania najwyższym wymaganiom obecnych i przyszłych klientów.