Xerrex Scan Manager to zaawansowane technologicznie rozwiązanie usprawniające procesy przetwarzania dokumentów papierowych do postaci cyfrowej i ich archiwizacji. System automatyzuje i porządkuje te procesy oraz umożliwia efektywne korzystanie z całości danych biznesowych - również tych zawartych w dokumentach papierowych. Zastosowane w rozwiązaniu technologie umożliwiają zachowanie wysokiej jakości cyfrowego odwzorowania dokumentów przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej wielkości plików. Przetwarzane przez system dokumenty automatycznie zostają odpowiednio zaindeksowane i umieszczone w elektronicznym archiwum. Dzięki temu zapewniony zostaje szybki dostęp do kluczowych informacji a także możliwa staje się integracja z systemami informatycznymi typu DMS, za pośrednictwem których dokumenty mogą być przesyłane do wszystkich upoważnionych odbiorców. Dodatkowo zminimalizowane zostaje ryzyko zniszczenia czy zagubienia dokumentów a także zapewniona zostaje integralnośc i poufność dokumentacji.

Przekonaj się jak wiele możesz zyskać

Oszczędność czasu
W pełni zautomatyzowane procesy zarządzania dokumentem i informacją w nich zawartą przyczyniają się do zwiększenia efektywności organizacji nawet o 30 procent. Zaoszczędzony w ten sposób czas pozwala skupić się na innych obszarach prowadzonej działalności.
Niższe koszty
Elektroniczne archiwum dokumentów umożliwia właściwe zagospodarowanie przestrzeni w biurze co ma bezpośdredni wpływ na obniżenie kosztów stałych. Ponadto dostęp do wersji elektronicznej dokumentów znacząco obniża koszty materiałów biurowych.
Dokumenty pod kontrolą
Dokumenty zapisane w formie elektronicznej nie tracą jakości z upływem czasu, pozostają kompletne i w niezmienionej treści. Dostęp do dokumentacji jest ściśle nadzorowany dzięki czemu zostaje zminimalizowane niebezpieczeństwo wycieku informacji.

Rozwiązania dedykowane dla poszczególnych branż
Opracowane przez nas rozwiązanie opiera się na bieżącym skanowaniu dokumentacji papierowej aby bezzwłocznie udostępnić uprawnionym pracownikom informacje zawarte w tych dokumentach. W tym celu odpowiednio zaindeksowane skany zostają przekierowane do specjalistycznych systemów wykorzystywanych przez poszczególne grupy klientów lub zapisywane w  wbudowanych archiwum systemu. Ze względu na specyfikę systemów wykorzystywanych przez naszych klientów opracowaliśmy wertykalne rozwiązania dedykowane dla różnych branż i sektorów gospodarki.

Medyk

Rozwiązanie przeznaczone dla placówek sektora służby zdrowia zintegrowane z systemami HIS i EDM, umożliwiające szybką archiwizację dokumentów zewnętrznych dostarczanych przez pacjentów w wersji papierowej np. kart informacyjnych przebytego leczenia, wyników badań, skierowań oraz dokumentacji wewnętrznej generowanej w systemie HIS takich jak np. zgody pacjentów na poszczególne zabiegi, oświadczenia itp.

Geodeta

Rozwiązanie dedykowane dla Wydziałów Geodezji Starost Powiatowych i Urzędów Miejskich, pozwalające tworzyć zestawy szablonów do archiwizacji dokumentów KERG (Księga Ewidencji Robót Geodezyjnych) oraz obsługi dokumentów operatów geodezyjnych.